همه چیز درباره مقالات دانشجویی ودانش آموزی

اب میوه گیری طراحی شده در سالیدورک و کتیا

اب میوه گیری طراحی شده در سالیدورک و کتیا

اب-میوه-گیری-طراحی-شده-در-سالیدورک-و-کتیااب میوه گیری طراحی شده در سالیدورک و کتیادانلود فایل

 
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
فائزه ولیدایی

اچار فرانسه طراحی شده در سالیدورک و کتیا

اچار فرانسه طراحی شده در سالیدورک و کتیا

اچار-فرانسه-طراحی-شده-در-سالیدورک-و-کتیااچار فرانسه طراحی شده در سالیدورک و کتیادانلود فایل

 
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
فائزه ولیدایی

انبر قفلی طراحی شده در سالیدورک و کتیا

انبر قفلی طراحی شده در سالیدورک و کتیا

انبر-قفلی-طراحی-شده-در-سالیدورک-و-کتیاانبر قفلی طراحی شده در سالیدورک و کتیادانلود فایل

 
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
فائزه ولیدایی

معرفی رشته دانشگاهی مهندسی برق

معرفی رشته دانشگاهی مهندسی برق

معرفی-رشته-دانشگاهی-مهندسی-برقمعرفی رشته دانشگاهی مهندسی برق؛یکی از بهترین تعریف هایی که از مهندسی برق شده است، این است که محور اصلی فعالیت های مهندسی برق، تبدیل یک سیگنال به سیگنال دیگر است. که البته این سیگنال ممکن است شکل موج ولتاژ یا شکل موج جریان و یا ترکیب دیجیتالی یک بخش از اطلاعات باشد. مهندسی برق دارای چهار گرایش است..دانلود فایل

 
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
فائزه ولیدایی

آزمایش نوسانات پیچشی با استهلاک ویسکوز

آزمایش نوسانات پیچشی با استهلاک ویسکوز

آزمایش-نوسانات-پیچشی-با-استهلاک-ویسکوزتعیین ضریب استهلاک یک دمپر در یک سیستم پیچشیدانلود فایل

 
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
فائزه ولیدایی

آزمایش فرکانس نوسانات پیچشی (بدون استهلاک ویسکوز)

آزمایش فرکانس نوسانات پیچشی (بدون استهلاک ویسکوز)

آزمایش-فرکانس-نوسانات-پیچشی-(بدون-استهلاک-ویسکوز)آزمایش فرکانس نوسانات پیچشی (بدون استهلاک ویسکوز)دانلود فایل

 
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
فائزه ولیدایی

آزمایش جذب کننده دینامیکی ارتعاشات

آزمایش جذب کننده دینامیکی ارتعاشات

آزمایش-جذب-کننده-دینامیکی-ارتعاشاتبررسی و چگونگی جذب ارتعاشات در یک سیستم مرتعش با اضافه نمودن یک سیستم فرعیدانلود فایل

 
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
فائزه ولیدایی

آزمایش ارتعاشات عرضی تیر با یک و چندمین جرم

آزمایش ارتعاشات عرضی تیر با یک و چندمین جرم

آزمایش-ارتعاشات-عرضی-تیر-با-یک-و-چندمین-جرمتعیین فرکانس طبیعی عرضی تیر با یک و چندمین جرمدانلود فایل

 
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
فائزه ولیدایی

شیپ فایل رده های خاک استان آذربایجان شرقی

شیپ فایل رده های خاک استان آذربایجان شرقی

شیپ-فایل-رده-های-خاک-استان-آذربایجان-شرقیرده های غالب خاک استان آذربایجان شرقی عبارتند از: اینسپتی سل (Inceptisols)، انتی سل (Entisols) و آریدی سل (Aridisols). انتی سل ها، خاک هایی تازه شکل گرفته، اینسپتی سل ها، خاک هایی کمی توسعه یافته و جوان و آریدی سل ها، خاکهایی خیلی خشک که خاص مناطق با آب و هوای خشک و بیابانی می باشند.دانلود فایل

 
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
فائزه ولیدایی

شیپ فایل رده های خاک استان آذربایجان غربی

شیپ فایل رده های خاک استان آذربایجان غربی

شیپ-فایل-رده-های-خاک-استان-آذربایجان-غربیرده های غالب خاک استان آذربایجان غربی عبارتند از: اینسپتی سل (Inceptisols)، انتی سل (Entisols) و آریدی سل (Aridisols). انتی سل ها، خاک هایی تازه شکل گرفته، اینسپتی سل ها، خاک هایی کمی توسعه یافته و جوان و آریدی سل ها، خاکهایی خیلی خشک که خاص مناطق با آب و هوای خشک و بیابانی می باشند.دانلود فایل

 
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
فائزه ولیدایی