آزمایش نوسانات پیچشی با استهلاک ویسکوز

آزمایش-نوسانات-پیچشی-با-استهلاک-ویسکوزتعیین ضریب استهلاک یک دمپر در یک سیستم پیچشیدانلود فایل