تحقیق تحلیل آداب دوستی

تحقیق-تحلیل-آداب-دوستیروشهای عذرخواهی وضعیت اینگونه می باشد: سکوت، جوابهای سـربـالا، درب قفل شده اتاق خواب، پریشـان خـاطـری، در ایـن شرایط میخواهید موی سر خود را بکنید، رک بگوییـم، دیگر فکری بنظرتان نمیرسد و نمی دانید چه بکنید. عذرخواهی ...دانلود فایل