همه چیز درباره مقالات دانشجویی ودانش آموزی

۲۴۰ مطلب در مهر ۱۳۹۹ ثبت شده است

برنامه پخش صدا به وسیله فرکانس و زمان در سی شارپ

برنامه پخش صدا به وسیله فرکانس و زمان در سی شارپ

برنامه-پخش-صدا-به-وسیله-فرکانس-و-زمان-در-سی-شارپدانلود فایل پخش صدا به وسیله فرکانس و زمان در سی شارپ. مقدار فرکانس را به هرتز و زمان را به میلی ثانیه وارد کرده، صدای تولید شده را پخش می کند...دانلود فایل

 
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
فائزه ولیدایی

برنامه تعداد مقسوم علیه عدد در سی شارپ

برنامه تعداد مقسوم علیه عدد در سی شارپ

برنامه-تعداد-مقسوم-علیه-عدد-در-سی-شارپ دانلود برنامه تعداد مقسوم علیه عدد در سی شارپ. در این برنامه سی شارپ، عدد را وارد کرده، برنامه اعلام می کند عدد موردنظر، چه تعداد مقسوم علیه دارد و مقسوم علیه ها را نشان می دهد.دانلود فایل

 
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
فائزه ولیدایی

برنامه فاکتوریل عدد در سی شارپ

برنامه فاکتوریل عدد در سی شارپ

برنامه-فاکتوریل-عدد-در-سی-شارپدانلود برنامه فاکتوریل عدد در سی شارپ. با اجرای این برنامه در سی شارپ، با وارد کردن عدد، فاکتوریل آن عدد نشان داده می شود...دانلود فایل

 
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
فائزه ولیدایی

برنامه عدد اول در سی شارپ

برنامه عدد اول در سی شارپ

برنامه-عدد-اول-در-سی-شارپدانلود برنامه عدد اول در سی شارپ. با اجرای این برنامه در سی شارپ، با وارد کردن عدد، اعلام می شود که عدد وارد شده، اول است یا خیر...دانلود فایل

 
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
فائزه ولیدایی

برنامه مقسوم علیه عدد در سی شارپ

برنامه مقسوم علیه عدد در سی شارپ

برنامه-مقسوم-علیه-عدد-در-سی-شارپدانلود برنامه مقسوم علیه عدد در سی شارپ. با اجرای این برنامه در سی شارپ، با وارد کردن عدد، مقسوم علیه نشان داده سود و معلوم می شود که عدد اول است یا خیر...دانلود فایل

 
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
فائزه ولیدایی

برنامه تبدیل عکس رنگی به سیاه و سفید در سی شارپ

برنامه تبدیل عکس رنگی به سیاه و سفید در سی شارپ

برنامه-تبدیل-عکس-رنگی-به-سیاه-و-سفید-در-سی-شارپدانلود برنامه تبدیل عکس رنگی به سیاه و سفید در سی شارپ. با اجرای این برنامه در سی شارپ، عکس رنگی تبدیل به سیاه و سفید می شود...دانلود فایل

 
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
فائزه ولیدایی

برنامه نمایش ماه و روز در سال در سی شارپ

برنامه نمایش ماه و روز در سال در سی شارپ

برنامه-نمایش-ماه-و-روز-در-سال-در-سی-شارپدانلود برنامه نمایش ماه و روز در سال در سی شارپ. با اجرای این برنامه در سی شارپ، عددی بین 1 تا 365 را وارد کرده، برنامه اعلام می کند که آن عدد، چندمین روز از چندمین ماه سال است...دانلود فایل

 
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
فائزه ولیدایی

لیست شرکت های پخش شهرستان یاسوج

لیست شرکت های پخش شهرستان یاسوج

لیست-شرکت-های-پخش-شهرستان-یاسوجدانلود لیست شرکت های پخش شهرستان یاسوج، در قالب xlsx، قابل ویرایش. این فایل شامل لیست شرکت های پخش شهرستان یاسوج به همراه اسامی شرکت هایی است که با این شرکت های پخش، کار می کنند...دانلود فایل

 
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
فائزه ولیدایی

لیست شرکت های پخش شهرستان مشهد

لیست شرکت های پخش شهرستان مشهد

لیست-شرکت-های-پخش-شهرستان-مشهد دانلود لیست شرکت های پخش شهرستان مشهد، در قالب xlsx، قابل ویرایش. این فایل شامل لیست شرکت های پخش شهرستان مشهد به همراه اسامی شرکت هایی است که با این شرکت های پخش، کار می کنند...دانلود فایل

 
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
فائزه ولیدایی

لیست شرکت های پخش شهرستان یزد

لیست شرکت های پخش شهرستان یزد

لیست-شرکت-های-پخش-شهرستان-یزددانلود لیست شرکت های پخش شهرستان یزد، در قالب xlsx، قابل ویرایش. این فایل شامل لیست شرکت های پخش شهرستان یزد به همراه اسامی شرکت هایی است که با این شرکت های پخش، کار می کنند...دانلود فایل

 
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
فائزه ولیدایی