همه چیز درباره مقالات دانشجویی ودانش آموزی

۲۴۰ مطلب در مهر ۱۳۹۹ ثبت شده است

مقایسه رابطه میزان افسردگی ما بین دو گروه افراد ورزشکار و غیر ورزشکار

مقایسه رابطه میزان افسردگی ما بین دو گروه افراد ورزشکار و غیر ورزشکار

مقایسه-رابطه-میزان-افسردگی-ما-بین-دو-گروه-افراد-ورزشکار-و-غیر-ورزشکاردر حال حاضر جوامع بشری با همه پیشرفت و جهش که در کلیة متون و علوم مختلف بشری است توجه ناچیزی به جنبه های روانی ، تربیتی ، عاطفی ، اخلاقی ، اجتماعی و بهداشت روانی افراد نموده است .دانلود فایل

 
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
فائزه ولیدایی

مقایسه سلامت روانی زنان سالمند فعال و غیرفعال بوستان های شهر مشهد

مقایسه سلامت روانی زنان سالمند فعال و غیرفعال بوستان های شهر مشهد

مقایسه-سلامت-روانی-زنان-سالمند-فعال-و-غیرفعال-بوستان-های-شهر-مشهدسازگاری افراد هر جامعه با مقتضیات همان اجتماع، اصلی است که باید به آن توجه خاص نمود. بی­تردید این سازگاری نیز جز در پرتو سلامت افراد جامعه چه از لحاظ جسمانی و چه از بعد روانی امکان­پذیر نخواهد بود.دانلود فایل

 
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
فائزه ولیدایی

مهارت اجتماعی فرزندان فرهنگی با فرزندان افراد غیر فرهنگی

مهارت اجتماعی فرزندان فرهنگی با فرزندان افراد غیر فرهنگی

مهارت-اجتماعی-فرزندان-فرهنگی-با-فرزندان-افراد-غیر-فرهنگیعنوان تحقیق مورد نظر بررسی مقایسه مهارت اجتماعی فرزندان فرهنگی با فرزندان افراد غیر فرهنگی در شهرستان لالی خوزستان است.دانلود فایل

 
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
فائزه ولیدایی

مهارت اجتماعی فرزندان

مهارت اجتماعی فرزندان

مهارت-اجتماعی-فرزندانعنوان تحقیق مورد نظر بررسی مقایسه مهارت اجتماعی فرزندان فرهنگی با فرزندان افراد غیر فرهنگی در شهرستان لالی خوزستان است.دانلود فایل

 
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
فائزه ولیدایی

موتور های جستجو

موتور های جستجو

موتور-های-جستجورشد اینترنت شگفت‌آور شده است. با توجه به تحقیق میدانی در سال ۱۹۹۶ این رشد تصاعدی همچنان ادامه دارد. دانلود فایل

 
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
فائزه ولیدایی

مودم

مودم

مودممودم یکی از ابزارهای رایانه ‌ای است که برای اتصال دو کامپیوتر به یکدیگر از طریق خطوط‌ مختلف مخابراتی استفاده می‌‌شود. البته هر یک از این دو کامپیوتر می‌‌توانند راهی به یک شبکه رایانه ‌ای باشند.دانلود فایل

 
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
فائزه ولیدایی

مبانی جامعه شناسی دورکم

مبانی جامعه شناسی دورکم

مبانی-جامعه-شناسی-دورکمهدف از گرد آوری این مطالب ادامه برخی نظریه های عمده در جامعه شناسی دور کم است.دانلود فایل

 
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
فائزه ولیدایی

محاسبات گریدی

محاسبات گریدی

محاسبات-گریدیزمانبندی در گریدهای محاسباتی مهمترین نقش را در بهبود کارایی ایفا می کند.دانلود فایل

 
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
فائزه ولیدایی

مددکاری اجتماعی

مددکاری اجتماعی

مددکاری-اجتماعیمدد کاری اجتماعی حرفه ای است مبتنی بر استعدادها، مهارتها و دانشهای خاص، به منظور فراهم آوردن شرایط مادی و معنوی برای افراد و اقشار نیازمند جامعه، به گونه‌ای که در جهت شناخت و رفع مشکل خود برانگیخته شوند.دانلود فایل

 
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
فائزه ولیدایی

مدیریت ریسک

مدیریت ریسک

مدیریت-ریسکزندگی امروز در حالی ادامه می یابد که سایه افکنی شرایط عدم اطمینان بر کلیه امور ،به علل مختلف فرایند تصمیم گیری را به کلی متحول ساخته است .دانلود فایل

 
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
فائزه ولیدایی