برنامه پخش صدا به وسیله فرکانس و زمان در سی شارپ

برنامه-پخش-صدا-به-وسیله-فرکانس-و-زمان-در-سی-شارپدانلود فایل پخش صدا به وسیله فرکانس و زمان در سی شارپ. مقدار فرکانس را به هرتز و زمان را به میلی ثانیه وارد کرده، صدای تولید شده را پخش می کند...دانلود فایل