همه چیز درباره مقالات دانشجویی ودانش آموزی

۲۴۰ مطلب در شهریور ۱۳۹۹ ثبت شده است

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان سبزوار (واقع در استان خراسان رضوی)

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان سبزوار (واقع در استان خراسان رضوی)

شیپ-فایل-محدوده-سیاسی-شهرستان-سبزوار-(واقع-در-استان-خراسان-رضوی)این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.دانلود فایل

 
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
فائزه ولیدایی

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان سربیشه (واقع در استان خراسان جنوبی)

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان سربیشه (واقع در استان خراسان جنوبی)

شیپ-فایل-محدوده-سیاسی-شهرستان-سربیشه-(واقع-در-استان-خراسان-جنوبی)این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.دانلود فایل

 
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
فائزه ولیدایی

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بردسکن (واقع در استان خراسان رضوی)

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بردسکن (واقع در استان خراسان رضوی)

شیپ-فایل-محدوده-سیاسی-شهرستان-بردسکن-(واقع-در-استان-خراسان-رضوی)این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.دانلود فایل

 
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
فائزه ولیدایی

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان فریمان (واقع در استان خراسان رضوی)

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان فریمان (واقع در استان خراسان رضوی)

شیپ-فایل-محدوده-سیاسی-شهرستان-فریمان-(واقع-در-استان-خراسان-رضوی)این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.دانلود فایل

 
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
فائزه ولیدایی

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان درگز (واقع در استان خراسان رضوی)

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان درگز (واقع در استان خراسان رضوی)

شیپ-فایل-محدوده-سیاسی-شهرستان-درگز-(واقع-در-استان-خراسان-رضوی)این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.دانلود فایل

 
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
فائزه ولیدایی

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان چناران (واقع در استان خراسان رضوی)

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان چناران (واقع در استان خراسان رضوی)

شیپ-فایل-محدوده-سیاسی-شهرستان-چناران-(واقع-در-استان-خراسان-رضوی)این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.دانلود فایل

 
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
فائزه ولیدایی

فلش دیسک

فلش دیسک

فلش-دیسکطراحی شده در سالیدورک قابل مشاهده در SOLIDWORKS 2012 همراه فایل تک تک قطعات داخل فایل سه بعدی آماده جهت رندرگیریدانلود فایل

 
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
فائزه ولیدایی

فلش مموری

فلش مموری

فلش-مموریطراحی شده در سالیدورک قابل مشاهده در SOLIDWORKS 2012 همراه فایل تک تک قطعات داخل فایل سه بعدی آماده جهت رندرگیریدانلود فایل

 
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
فائزه ولیدایی

طرح داست کالکتور

طرح داست کالکتور

طرح-داست-کالکتورطراحی شده در سالیدورک قابل مشاهده در SOLIDWORKS 2012 همراه فایل تک تک قطعات داخل فایل سه بعدی آماده جهت رندرگیریدانلود فایل

 
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
فائزه ولیدایی

طرح پره

طرح پره

طرح-پرهطراحی شده در سالیدورک قابل مشاهده در SOLIDWORKS 2012 همراه فایل تک تک قطعات داخل فایل سه بعدی آماده جهت رندرگیریدانلود فایل

 
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
فائزه ولیدایی