همه چیز درباره مقالات دانشجویی ودانش آموزی

۲۴۰ مطلب در شهریور ۱۳۹۹ ثبت شده است

تحقیق سند و اقسام آن

تحقیق سند و اقسام آن

تحقیق-سند-و-اقسام-آنمبحث اول: تعریف سند: مستنداً به مادة 1284 قانون مدنی: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد». به دیگر سخت «سند» از جمله دلائل اثبات دعوی و در زمرة آن دسته از دلائلی است که غالباً پیش از وقوع اختلاف و تنازع تهیه و تنظیم شده و خود دو گونه است. سند عادی و رسمی. واژة «سند» دانلود فایل

 
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
فائزه ولیدایی

تحقیق شکنجه

تحقیق شکنجه

تحقیق-شکنجهتعریف شکنجه در زان فارسی واژه شکنجه به معنا آزاد و ایذاء و رنج و هر وانه و عقوبت و تعزیر آمده است قانونگذار ما اصطلاح اذیت و آزار بدنی را در ماده 58 قانون تعزیرات در معنایی به کار برده که تقریباً با واژه شکنجه در قرارداد 1984 مرادف است. به تعبیر ماده یک این قرارداد «واژه شکنجه به هر عملی اطلاق می شدانلود فایل

 
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
فائزه ولیدایی

تحقیق اشتباهات ثبتی

تحقیق اشتباهات ثبتی

تحقیق-اشتباهات-ثبتیفصل اول: هیأت نظارت ماده 6 قانون ثبت اشعار می دارد : برای رسیدگی به کلیة اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاک در مقر هر دادگاه استان هیتاتی به نام هیأت نظارت مرکب از رئیس ثبت استان یاقائم مقام او دو نفر از قضات دادگاه استان به انتخاب وزیر دادگستری تشکل می شود. هیأت مزبور به کلیه اختلدانلود فایل

 
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
فائزه ولیدایی

تحقیق آئین دادرسی مدنی در آئینه نمودار

تحقیق آئین دادرسی مدنی در آئینه نمودار

تحقیق-آئین-دادرسی-مدنی-در-آئینه-نمودارفصل اول : کلیات فواید (آ.د.م.) : 1- تضمین کننده حقوق ماهوی است . 2- وسیله ای برای رسیدن به عدالت است . 3- برای رسیدن به حق ، جلوی اعمال زور و خود کامگی صاحب حق را می گیرد . 4- علاوه بر دعاوی مدنی در موارد مسکوت (آ.د.ک.) واداری نیز کاربرد دارد . ویژگی و‌ اوصاف (آ.د.م.) : 1- تشریفاتی بودن :1- حمایت ازدانلود فایل

 
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
فائزه ولیدایی

تحقیق بررسی بزهکاری نوجوانان و نوع دادرسی اطفال بزهکار

تحقیق بررسی بزهکاری نوجوانان و نوع دادرسی اطفال بزهکار

تحقیق-بررسی-بزهکاری-نوجوانان-و-نوع-دادرسی-اطفال-بزهکارفصل اول: تعریف طفل تعیین سن برای تعریف اطفال بسیار ضروری می باشد. تردیدی نیست که نوجوانی قبل از نمایان شدن بلوغ آغاز می گردد. از لحاظ طول دوره نوجوانی بین روانشناسان اتفاق نظری وجود ندارد. در کلیه کشورها بین وضع کیفری اطفال با بزرگسالان تفکیک قائلند.دانلود فایل

 
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
فائزه ولیدایی

تحقیق تاریخچه پیدایش شهرداریها و ساختار مدیریت

تحقیق تاریخچه پیدایش شهرداریها و ساختار مدیریت

تحقیق-تاریخچه-پیدایش-شهرداریها-و-ساختار-مدیریتمقدمه درهر جامعه ای چه بزرگ و چه کوچک که قرار است در کنار هم زندگی نمایم ایجاب می نماید جهت خدمات وبهتر زیستن تحت هر عنوان وسیله ای یا دستگاهی یا سازمانی متشکل جهت این امر از طرف همان جامعه یا از طرف دستگاه حکومتی یا قوانین وصف شده که بتواند آرامش و آسایش دیگران را تامین نماید بوجود می آید . دانلود فایل

 
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
فائزه ولیدایی

تحقیق بحران اشتغال در افغانستان

تحقیق بحران اشتغال در افغانستان

تحقیق-بحران-اشتغال-در-افغانستانجایگاه افغانستان در ذهنیت مردم کرة زمین در سال 2000 در جشنوارة پوسان در کشور کره جنوبی حضور داشتم و در پاسخ این سؤال که فیلم بعدی تو دربارة چیست، می گفتم: دربارة افغانستان. و بلافاصله مورد این پرسش واقع می شدم که "افغانستان چیست؟" چرا این چنین است؟ چرا تا این اندازه می تواند کشوری در جهان مهجور باشدانلود فایل

 
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
فائزه ولیدایی

تحقیق جرائم علیه تمامیت جسمانی

تحقیق جرائم علیه تمامیت جسمانی

تحقیق-جرائم-علیه-تمامیت-جسمانیبرخی از جرائم علیه افراد موجب صدمه و ضرر جسمانی یا بدننی می شود و برخی دیگر موجب صدمه و ضرر روحی و اخلاقی و معنوی می گردد. در عین حال تفاوت بین این دو دسته از جرائم، مطلق نیست. افتراء و قذف در جرائم بر ضد اخلاق و عفت و عصمت موضوع مواد 697 و 139 قانون مجازات اسلامی از ناحیه مفتری ممکن است علاوه بر صددانلود فایل

 
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
فائزه ولیدایی

تحقیق تحلیل حقوقی رای مشورتی دیوان دادگستری بین المللی در مورد ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی

تحقیق تحلیل حقوقی رای مشورتی دیوان دادگستری بین المللی در مورد ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی

تحقیق-تحلیل-حقوقی-رای-مشورتی-دیوان-دادگستری-بین-المللی-در-مورد-ساخت-دیوار-حائل-در-سرزمین-های-اشغالیچکیده : یکی ازموضوعات مهمی که سال هاست توجه جامعه بین المللی و افکار عمومی جهان را به سوی خود جلب کرد، ماجرای ملتی است که به مدت نیم قرن در آتش استعمار و طغیان متجاوز غاصب می سوزد. سرگذشت ملتی که در عصر حاکمیت قانون و مقررات بین المللی و ترویج و اشاعه حقوق بشر و حقوق بین الملل بشر دوستانه، همچنان بدانلود فایل

 
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
فائزه ولیدایی

تحقیق تحول تاریخی نظام تامین اجتماعی

تحقیق تحول تاریخی نظام تامین اجتماعی

تحقیق-تحول-تاریخی-نظام-تامین-اجتماعیمقدمه: تامین اجتماعی به مفهوم کنونیش نتیجه یک تحول تاریخی طولانی است که با احساس نیاز انسان به امنیت اقتصادی در رویارویی با خطرات اجتماعی آغاز شد سپس این نیاز همگانی با تحول اوضاع اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فکری جوامع انسانی متحول شد تا به وضع کنونی خود رسید که وضع موجود هم فرودگاهی است در مسیر حرکت دانلود فایل

 
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
فائزه ولیدایی