دانلود تصویر با کیفیت نمایی از کاشیکاری کاخ گلستان -کد 2164

دانلود تصویر با کیفیت نمایی از کاشیکاری کاخ گلستان -کد 2164

مشخصات فایل نام فایل:دانلود تصویر با کیفیت نمایی از کاشیکاری کاخ گلستان -کد 2164 نوع فایل:استوک پسوند فایل اصلی:JPEG پسوند فایل فشرده:ZIP ابعاد فایل:2000*3008 PIX کیفیت:300 DPI (با توجه به تصویر دوم و برگنمایی 100% روی بخشی از تصویر،تشخیص کیفیت به عهده خریدار میباشد) هیچگونه محصول فیزیکی ...