کتاب مکانیک مواد یا مقاومت مصالح هیبلر ویرایش دهم به صورت PDF و به زبان انگلیسی در 899 صفحه

کتاب مکانیک مواد یا مقاومت مصالح هیبلر ویرایش دهم به صورت PDF و به زبان انگلیسی در 899 صفحه

مقاومت مواد، مقاومت مصالح (به انگلیسی: Strength of materials) یا مکانیک مواد (به انگلیسی: Mechanics of materials) بخشی از علم مواد است که به مطالعهٔ استحکام مواد مهندسی و رفتار مکانیکی آن zwnj;ها در حالت کلی (مانند تنش، کرنش، تغییر شکل و رابطه zwnj;های میان تنش و کرنش) می zwnj;پردازد. هدف اصلی از درس مقاومت ...