شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان شادگان (واقع در استان خوزستان)

شیپ-فایل-محدوده-سیاسی-شهرستان-شادگان-(واقع-در-استان-خوزستان)این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.دانلود فایل