ایجاد تغییرات در AHP با سلسله مراتب غیر خطی و وجود روابط ریاضی مابین معیارها و زیر معیارها

ایجاد-تغییرات-در-ahp-با-سلسله-مراتب-غیر-خطی-و-وجود-روابط-ریاضی-مابین-معیارها-و-زیر-معیارهااز آنجا که اتخاذ تصمیم صحیح و به موقع می تواند تاثیر به سزایی در زندگی شخصی و اجتماعی انسانها داشته باشد ضرورت وجود یک تکنیک قوی که بتواند انسان را در این زمینه یاری کند کاملا محسوس می باشد. دانلود فایل