پاورپوینت بررسی فصل چهارم ریاضی دوم ابتدایی

پاورپوینت-بررسی-فصل-چهارم-ریاضی-دوم-ابتداییتم است که تصویری از محیط پیرامون دانش آموز می باشد و می توانیم تصاویر دیگری را به دانش آموزان نشان دهیم که متوجه شوند از 99 تا بیش تر است . در باره آن بچه ها صحبت می کنند و بهترین مثال که ملموس همگی باشد تعداد ...دانلود فایل