تحقیق دین و نماز

تحقیق-دین-و-نمازعبادت فطری بشریت است فطرتاً هرموجودی که لباس هستی پوشیده به ازکتم عدم پای به عرصه حیات و زندگی نهاده به طور مرموز و ناخوداگاه خواستار و پویای آفریدگار وصانع خویش است واز هر سوی به سوی دیگر و خالق و پرودگار خود ...دانلود فایل